top of page

HÅLLBARHET

Hållbart sparande

Spiran Family Office prioriterar hållbarhet och hållbara investeringar. Vi har en övertygelse om att bolag som genererar vinst samtidigt som deras verksamhet har en positiv påverkan på samhället också kommer vara de mest framgångsrika bolagen över tid. Hållbara investeringar handlar om att investera i bolag som genom sina produkter och tjänster bidrar till och tjänar på övergången till en mer hållbar värld samtidigt som de bidrar till att lösa samhällets problem.

Hållbara placeringar

Vi lägger stort vikt vid att förstå hur de fonder vi investerar i, tar hänsyn till såväl risker som möjligheter kopplade till hållbarhet.

För dig som söker hållbara placeringsalternativ söker vi aktivt bland världens aktörer och i de fall man vill lägga huvudfokus på sina placeringar mot miljö och hållbarhet jobbar vi aktivt med artikel 8 och 9-fonder enligt EU-regelverket SFDR.

Hållbar pension

Vi erbjuder även flera verktyg för kunder som vill erbjuda medarbetare hållbara alternativ som till exempel skräddarsydda pensionspolicys som uppmuntrar till hållbara placeringar och pensionspolicy som del av företagets hållbarhetspolicy.

Fondförvaltning

Via Spiran Family Office, hjälper er med era placeringar, genom tillgång till ett brett fondutbud med flera olika inriktningar och risknivåer. Fondbolagen har under flera år verkat för integrera ESG-faktorer i investeringsbeslut och skapa hållbara sparprodukter.

Det gör dem genom att välja bort, välja in och arbeta med påverkansdialoger.

Flera av fonderna har en så kallad Artikel 9 klassificering som är den högsta hållbarhetsnivån enligt EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Fondbolagen har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

bottom of page