top of page

Trädabolag

Vill du som företagsägare lyfta utdelning till 20% skatt?

  • 1 timma
  • Spiran Family Office AB

Beskrivning av tjänsten

Trädabolag, vilande bolag och 5:25-bolag är tre olika begrepp för att beskriva samma sak, ett aktiebolag där delägaren beslutat att inte längre bedriva någon aktiv verksamhet. Begreppen kommer från skatterätten, där det finns regler som innebär att beskattningen för delägaren i aktiebolaget förändras efter fem kalenderårs passivitet. Har ni funderingar kring att avveckla eller sälja bolaget? Boka in ett möte med oss och se vad vi kan hjälpa er med.


Kontaktuppgifter

  • Gustav Adolfs torg 43, 211 39 Malmö, Sweden

    040 - 44 51 11

    kontakt@spiran.eu


bottom of page